Erre que Erre

Artesania, art i creativitat es donen la mà amb l’ecologia, el comerç de proximitat i amb el reciclatge, a RQR. Un món únic, ple de poesia i sensibilitat.
Benvinguts a errequeerre, que es, gràcies a la vostra participació, punt de trobada, de bellesa i hospitalitat.

Showing all 3 results